Манай баг

М.Жадамба

Гүйцэтгэх Захирал

М.Жадамба

Гүйцэтгэх Захирал

CEO, Үүсгэн байгуулагч

Имэйл: jadamba@oracloud.mn
Утас: +976-99106996

М.Батмөнх

Систем, Өгөгдлийн сангийн администратор, OCM

М.Батмөнх

Систем, Өгөгдлийн сангийн администратор, Oracle Certified Master

Certified Oracle DBA,
Linux and Database Administrator

Имэйл: batmunkh@oracloud.mn
Утас: +976-76764747

Каран Додвал

Зөвлөх

Каран Додвал (Karan Dodwal)

Зөвлөх

Certified Oracle DBA

Имэйл: karan@oracloud.mn
Утас: +976-76764747

Жиапинг Тан

Зөвлөх

Жиапинг Тан

Зөвлөх

Certified Oracle DBA

Имэйл: tanjp@oracloud.mn
Утас: +976-76764747

З.Энх-Оргил

Аюулгүй байдлын хэлтэс, Мэдээллийн технологийн эксперт

З.Энх-Оргил

Аюулгүй байдлын хэлтэс

Мэдээллийн технологийн эксперт

Имэйл: info@oracloud.mn
Утас: +976-76764747

Т.Ганзориг

Сургалтын хэлтэс, DBA Candidate

Т.Ганзориг

Сургалтын хэлтэс

DBA Candidate

Имэйл: info@oracloud.mn
Утас: +976-76764747

Т.Хатантөмөр

Системийн хэлтэс, Систем администратор

Т.Хатантөмөр

Системийн хэлтэс

Систем администратор

Имэйл: info@oracloud.mn
Утас: +976-76764747