Бидний зорилго

Систем, өгөгдлийн сангийн мэргэшсэн инженерүүдийг өндөр түвшинд бэлтгэх замаар олон улсад өрсөлдөх чадамж бүхий Монголын багийг бүрдүүлж, үйлчилгээ үзүүлнэ.